Egyszikűek bemutató    Saját ingyenes honlap


Gomba rajza       Félévi jegyek


Kromoszómák   Címsor ismétlése    Órarend


Süteményesbolt     Autóeladás


Táplálkozás    Légzés  Bőr (stílusok gyakorlásához)

 

Könyvtáras gyakorló

 

Relációs adatbázis feltöltve    Mozdony feladat szövege         mozdony nyersállomány 

 

Autó adatbázis      Könyv adatbázis

 

Excel mintatáblázatok:  Dunántúli megyék   Dézsás növények eladása

 

Informatika

 

Szorzótábla, 10x10-es

 

Szorzótábla, tetszőleges méretű

 

Szorzást kikérdező program

 

Tömb feltöltése és kiíratása 

Csillagszerűen középponttól kiíródó szöveg

Csillagszerűen középpont felé kiíródó szöveg

Sarkokból befelé íródó szöveg

 

 

 

Mit csinálnak a következő programok?

 

program pelda_1;

uses crt;

var szoveg:string;

    i,h: integer;

begin

   clrscr;

   write('Addj meg egy szoveget! '); readln(szoveg);

   h:=length(szoveg);  writeln; writeln;

   for i:=1 to h do write(szoveg[i],szoveg[i]);

   repeat until keypressed;

end.                                                    pelda_1.pas

 

program pelda_2;

uses crt;

var szoveg:string;

    i,h: integer;

begin

   clrscr;

   write('Addj meg egy szoveget! '); readln(szoveg);

   h:=length(szoveg);  writeln; writeln;

   for i:=h downto 1 do write(szoveg[i]);

   repeat until keypressed;

end.                                                  pelda_2.pas

 

program pelda_3;

uses crt;

var szoveg:string;

    i,h: integer;

begin

   clrscr;

   write('Addj meg egy szoveget! '); readln(szoveg);

   h:=length(szoveg);  writeln; writeln;

   for i:=1 to h do

      begin

         gotoxy(30,i);

         write(szoveg[i]);

      end;

   repeat until keypressed;

end.                                                     pelda_3.pas

 

program pelda_3b;

uses crt;

var szoveg:string;

    i,h: integer;

begin

   clrscr;

   write('Addj meg egy szoveget! '); readln(szoveg);

   h:=length(szoveg);  writeln; writeln;

   for i:=1 to h do

      begin

         gotoxy(i,15);

         write(szoveg[i]);

      end;

   repeat until keypressed;

end.                                                     pelda_3b.pas

 

program pelda_4;

uses crt;

var szoveg:string;

    i,h: integer;

begin

   clrscr;

   write('Addj meg egy szoveget! '); readln(szoveg);

   h:=length(szoveg);  writeln; writeln;

   for i:=1 to h do

      begin

         gotoxy(70-i,25-i);

         write(szoveg[i]);

      end;

   repeat until keypressed;

end.                                                     pelda_4.pas

 

program pelda_5;

uses crt;

var szoveg:string;

    i,h: integer;

begin

   clrscr;

   write('Addj meg egy szoveget! '); readln(szoveg);

   h:=length(szoveg);  writeln; writeln;

   for i:=1 to h do

      begin

         gotoxy(50,20-i);

         write(szoveg[i]);

      end;

   repeat until keypressed;

end.                                                     pelda_5.pas

 

 

 

 

 

Mit csinál a következő program?

program feleles1;

uses crt;

var i: integer;

begin

   clrscr;

   for i:=50 downto 10 do write(i/10:10:2);

   repeat until keypressed;

end.

 

Mit csinál a következő program?

program feleles2;

uses crt;

var i, db, n: integer;

begin

   clrscr;

   randomize;

   write('Adj meg egy számot!  '); readln(db); writeln; writeln;

   for i:=1 to db do

      begin

         n:=random(6)+1;

         writeln(n:4);

      end;

   repeat until keypressed;

end.

 

Mit csinál a következő program?

program feleles3;

uses crt;

var a,i: integer;

    tarolo: array[1..6] of integer;

begin

   clrscr;

   tarolo[1]:=10;

   tarolo[2]:=20;

   tarolo[3]:=30;

   tarolo[4]:=40;

   tarolo[5]:=50;

   tarolo[6]:=60;

   write('Adj meg egy egész számot 1 es 6 között! ');

   readln(a); writeln;

   writeln(tarolo[a]);

   writeln; writeln;

   for i:=6 downto 1 do writeln(tarolo[i]);

   repeat until keypressed;

end.

 

 

Dolgozat megoldása                  

 

 Minden feladat 3 pontos!

 

 

1. A)

Milyen számokat ír ki sorban a következő program?

program feladat;

var i: integer;

    n: real;

begin

   for i:=1 to 10 do

      begin

         n:=i/5;

         writeln(n:10:2);   {10 lefoglalt karakterhelyek száma,  2 ebből hány tizedes jegy}

      end;

end.                          0.20    0.40    0.60    0.80    1.00    1.20    1.40    1.60    1.80    2.00   

 

1. B)  

Milyen számokat ír ki sorban a következő program?

program feladat;

var i: integer;

    n: real;

begin

   for i:=1 to 10 do

      begin

         n:=i/2;

         writeln(n:10:2);   {10 lefoglalt karakterhelyek száma,  2 ebből hány tizedes jegy}

      end;

end.                     0.50    1.00    1.50    2.00     2.50     3.00    3.50     4.00     4.50     5.00

 

 

 

2. A) 

Milyen számokat ír ki sorban a következő program?

program feladat;

var a: array[1..4] of integer;

    i: integer;

begin

   a[1]:=11; a[2]:=12; a[3]:=13; a[4]:=14;

   for i:=1 to 4 do a[i]:=a[i]-1;

   for i:=4 downto 1 do writeln(a[i]);

end.                                                            13     12     11    10

 

2. B) 

Milyen számokat ír ki sorban a következő program?

program feladat;

var a: array[1..4] of integer;

    i: integer;

begin

   a[1]:=11; a[2]:=12; a[3]:=13; a[4]:=14;

   for i:=1 to 4 do a[i]:=a[i]+1;

   for i:=4 downto 1 do writeln(a[i]);

end.                                                          15    14    13    12

 

 

3. A)

Milyen számot ír ki a következő program?

program feladat;

var i, eredmeny: integer;

    szam: array[1..4] of integer;

begin

   eredmeny:=0;

   szam[1]:=1; szam[2]:=2; szam[3]:=3; szam[4]:=4;

   for i:=1 to 4 do eredmeny:=eredmeny*szam[i];

   writeln(eredmeny);

end.                                         0

 

3. B)

Milyen számot ír ki a következő program?

program feladat;

var i, eredmeny: integer;

    szam: array[1..4] of integer;

begin

   eredmeny:=0;

   szam[1]:=2; szam[2]:=3; szam[3]:=4; szam[4]:=5;

   for i:=1 to 4 do eredmeny:=eredmeny*szam[i];

   writeln(eredmeny);

end.                                            0

 

 

 

4. A)

program feladat;

var szam: longint;

    i, n: integer;

begin

   szam:=1;

   writeln('Adj meg egy számot 1 és 10 között! ');

   readln(n);

   for i:=1 to n do szam:=szam*100;

   writeln('Az eredmény: ', szam);

end.

Írd le a fenti program által kiírt eredményt!

      Ha megadott szám 2:  10000

      Ha megadott szám 1:   100

      Ha megadott szám 3:   1000000

 

4. B)

program feladat;

var szam: longint;

    i, n: integer;

begin

   szam:=1;

   writeln('Adj meg egy számot 1 és 10 között! ');

   readln(n);

   for i:=1 to n do szam:=szam*10;

   writeln('Az eredmény: ', szam);

end.

Írd le a fenti program által kiírt eredményt!

      Ha megadott szám 1:   10

      Ha megadott szám 2:   100

      Ha megadott szám 3:   1000

 

 

 

5. A) 

Írj le minden olyan számot, amit a lenti program kiírhat a képernyőre!

program feladat;

var n: integer;

begin

   randomize;

   n:=random(7)+1;

   writeln(n);

end.                                       1  2  3  4  5  6  7

 

5. B)  

Írj le minden olyan számot, amit a lenti program kiírhat a képernyőre!

program feladat;

var n: integer;

begin

   randomize;

   n:=random(8)+1;

   writeln(n);

end.                                       1  2  3  4  5  6  7  8

 

 

6. A)

program feladat;

var i, n: integer;

begin

   writeln('Adj meg egy számot 1 és 10 között! ');

   readln(n);

   if n>5 then write(n)

             else write(n*10);

end.

Írd le a fenti program által kiírt eredményt!

      Ha megadott szám 1:   10

      Ha megadott szám 4:   40

      Ha megadott szám 5:   50

      Ha megadott szám 6:   6

      Ha megadott szám 10:   10

 

6. B

program feladat;

var i, n: integer;

begin

   writeln('Adj meg egy számot 1 és 10 között! ');

   readln(n);

   if n<5 then write(n)

             else write(n*10);

end.

Írd le a fenti program által kiírt eredményt!

      Ha megadott szám 1:   1

      Ha megadott szám 4:   4

      Ha megadott szám 5:   50

      Ha megadott szám 6:   60

      Ha megadott szám 10:    100

 

 

Amit a HTML-ről tudni kell


Informatika tananyagok